Tính tương quan của Âm Dương

26/11/2018 | 97

Âm Dương không tồn tại độc lập âm dương lấy sự tồn tại của đối phương làm sự tồn tại cho mình

Thể hiện tính tương quan của Âm Dương. Chúng ta có ngày và đêm, nếu trời lúc nào cũng sáng thì không có khái niệm ngày và đêm, nếu ngày nào nhiệt độ cũng 20 độ thì sẽ không có khái niệm trời nóng trời lạnh.

Do tính tương quan của Âm Dương, trong xã hội vì có những người xấu thì những người tốt mới được tôn vinh, có kẻ ác thì mới có anh hung. Mọi thứ đều có tính tương quan và liên quan tói nhau cả.

Tính chất tương quan của Âm Dương chúng ta phải xét ỡ một phạm trù phạm vi nhất địn, có thể trường hợp này Âm Dương tốt nhưng trường hợp khác Âm Dương xấu.

 

Trong một sự vật hiện tượng, trong 1 công việc, 1 mối quan hệ Âm Dương thể hiện qua 2 mặt, mặt tốt và xấu, tích cực và tiêu cực chúng ta không thể quá cầu toàn trong mối quan hệ hay công việc, vì những mặt tiêu cực làm những mặt tích cực hơn, cái này thấy rất nhiều trong cuộc sống.

Trong môi trường làm việc có người này người kia, người này giỏi việc này, người kia giỏi việc kia, những người làm tốt việc này thì chúng ta cố gắng kích thích làm tốt hơn nửa còn những người làm không tốt chúng ta nên hạn chế thấp nhất có thể.


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572