Tính phân chia trong Âm Dương

26/11/2018 | 90

Âm Dương có tính chất khả phân. Trong một sự vật hiện tượng Âm Dương có khả năng phân chia vô hạn để chúng ta chia nhỏ sự việc hay sự vật hiện tượng

Bản thân Âm Dương được phân chia vô hạn để chúng ta chia nhỏ nhưng việc khó, phức tạp thanh những việc nhỏ, dể dàng, đơn giản hơn.

Vd: Trong ngày có 2 buổi sáng tối, sáng là Dương và tối là Âm, nhưng trong sáng tối người ta cũng phân chia ra Âm Dương, giờ tý tới giờ ngọ là Dương giờ ngọ tới giờ tý là âm. Trong 1 h tý người ta lại chia đôi ra Âm Dương, ta xét trong giờ tý người ta cũng phân chia âm dương, 23h-24h là giờ dương còn thứ 24h tới 1h là giờ âm.

Với tính chất khả phân của Âm Dương này nếu ta áp dụng vào cuộc sống, ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề hay lập kế hoạch làm việc

 

VD: Các bạn biết phương pháp PDCA (plan, do, check, action) của phương tây. Đầu tiên ta xác định mục tiêu là ta muốn đạt được điều gì, sau đó ta lên kế hoạch làm điều đó, rồi chia nhỏ ra, chia nhỏ cho tới khi không chia nhỏ được nữa, rồi ta bắt tay vào làm từng việc nhỏ hàng ngày sau đó kiểm tra và khắc phục.

VD2: trong ekip làm việc sẽ có nhiều cá nhân khác nhau, sẽ có người này phù hợp việc này người kia phù hợp việc kia thì chúng ta chia nhỏ sự việc ra chúng ta có thể giải quyết được. Nếu một vấn để quá khó để giải quyết chúng ta chia ra việc khó là Dương việc dể là Âm chúng ta cứ giải quyết việc dể trước, cứ như vậy chúng ta sẽ hoàn thành việc đề ra.


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572