Tinh hổ căn và đối lập trong âm dương

28/11/2018 | 101

Làm sao để cho Âm Dương vận hành, thay đổi trạng thái của âm dương, làm thế nào để biến người tốt thành người xấu và người xấu thành người tốt. Vậy động lực nào giúp cho Âm Dương vận hành. Động lực đầu tiên là tính đối lập của Âm Dương

Tính đối lập của Âm Dương

Làm sao để cho Âm Dương vận hành, thay đổi trạng thái của âm dương, làm thế nào để biến người tốt thành người xấu và người xấu thành người tốt. Vậy động lực nào giúp cho Âm Dương vận hành. Động lực đầu tiên là tính đối lập của Âm Dương.

Âm Dương có tính đối lập ràng buộc nhau, hạn chế nhau, duy trì sự cân bằng , lấy sự tồn tại của đối phương làm sự tồn tại của mình, để tạo sự phát triển, người ta kích thích làm việc tốt để cho người xấu không làm việc xấu nửa, và người tốt mà sống trong môi trường xấu sẽ bị tiêm nhiễm thành người xấu (ở đây mình chỉ nói về phạm trù tốt và xấu, mặc dù trong cuộc sống có nhiều khía cạnh khác nhau) nên người ta đưa ra những hình phạt nhưng quy định đối với những việc làm không tốt ảnh hưởng tới cộng đồng.

Người ta sử dụng những hình ảnh đối lập (khen thưởng và hình phạt) để chúng ta kích thích sự thay đổi của Âm Dương. Âm Dương phải căn cứ vào không gian thời gian, dịa điểm cụ thể.

 

 Tính Hổ Căn trong Âm Dương

Hổ Căn trong Âm Dương là hổ trợ nhau cùng phát triển

Do sự lạnh giá của mùa đông ta mới quý trọng cái ấm áp của mùa hè, do sự rực rở tươi sáng ban ngày ta mới quý trọng cái tĩnh lặng của màn đêm. Âm Dương lấy cái sự phát triển của nhau để phát triển, Dương lấy sự phát triển của Âm làm động lực và Âm lấy sự phát triển của Dương làm động lực.

Khi Dương phát triển thì Âm cũng phát triển theo, giống như trong 1 tổ chức khi bình thường chưa gì nổi bật không sao, nhưng khi tổ chức lớn mạnh thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong nội bộ tổ chức (và chúng ta phải giải quyết những vấn đề này mới đưa tổ chức lên một vị trí cao hơn được). Vậy Âm Dương luôn đi song song với nhau.

Thêm một ví dụ: khi bạn đưa ra một hình thức và khen thưởng không đồng đều se gây ra nhiều hệ lụy không mong muốn nên Âm Dương sẽ hổ trợ nhau thay đổi hổ trợ nhau cùng phát triển.


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572