Âm Dương là gì

25/11/2018 | 83

Âm Dương thể hiện 2 mặt đối lập của một khối thống nhất trong một hoàn cảnh không gian, thời điểm xác định, xét tính Âm Dương xét trên sự vật và sự việc cụ thể.

Dương là thăng nhẹ bay lên trên, Dương là bắt đầu là nóng là tốt là thiện. Âm là không chủ động, là nử, là lạnh, bình lặng.

Trước đây trái đất chúng ta là một thể hỗn độn mọi sự vật sự việc đan xen với nhau không theo một quy luật nào cả, sau vụ nổ Big Bang thế giới phân cực ra điện cực âm và dương (Thái Cực)

 

Người xưa quy định rằng Dương là một nét liền và Âm là 1 nét đứt. Dương tượng trưng cho sự phát triển sự sinh sôi nảy nở và đi lên, Âm là nặng là chìm là dáng là đi xuống dưới. Bởi vậy người xưa thường trông cây vào những ngày lẽ tượng trưng cho một vạch để tiếp tục đi lên, còn ngày chẳn tượng trưng cho 2 vạch là hoàn thiện viêm mãn nên khi chặt cây người ta chọn ngày chẳn.

Cũng giống như xây nhà người ta thường xây bậc cầu thang là bậc lẻ chứ không làm bậc chẵn do người ta mong muốn còn phải phát triển hơn và tốt hơn nữa, mặc dù bay giờ có nhiều quy luật khác nhau về sinh lão bệnh tử trong xây nhà nhưng người ta đều phải tuân theo quy luật Âm Dương.


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572