Tinh hổ căn và đối lập trong âm dương
Tinh hổ căn và đối lập trong âm dương

256 Lượt xem

Làm sao để cho Âm Dương vận hành, thay đổi trạng thái của âm dương, làm thế nào để biến người tốt thành người xấu và người xấu thành người tốt. Vậy động lực nào giúp cho Âm Dương vận hành. Động lực đầu tiên là tính đối lập của Âm Dương
Tính tương quan của Âm Dương
Tính tương quan của Âm Dương

263 Lượt xem

Âm Dương không tồn tại độc lập âm dương lấy sự tồn tại của đối phương làm sự tồn tại cho mình
Tính phân chia trong Âm Dương
Tính phân chia trong Âm Dương

235 Lượt xem

Âm Dương có tính chất khả phân. Trong một sự vật hiện tượng Âm Dương có khả năng phân chia vô hạn để chúng ta chia nhỏ sự việc hay sự vật hiện tượng
Tính biến hóa của Âm Dương
Tính biến hóa của Âm Dương

213 Lượt xem

Âm Dương có tính biến hóa, Âm Dương không tồn tại vĩnh cửu, bất biến, cố định mà có thề chuyển hóa theo điều kiện nhất định (thời gian, không gian…).
Tính phổ biển của Âm Dương
Tính phổ biển của Âm Dương

235 Lượt xem

Mọi sự vật hiện tượng trên thế giới có thể khát quát, giải thích, phân tích bằng Âm Dương.
Tính tương đối của Âm Dương
Tính tương đối của Âm Dương

238 Lượt xem

Âm Dương chỉ có tính tương đối, trong một điều kiện, hoàn cảnh sự việc nhất định, Âm Dương thể hiện qua những trạng thái khác nhau
Âm Dương là gì
Âm Dương là gì

214 Lượt xem

Âm Dương thể hiện 2 mặt đối lập của một khối thống nhất trong một hoàn cảnh không gian, thời điểm xác định, xét tính Âm Dương xét trên sự vật và sự việc cụ thể.

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả