Ứng Dụng Âm Dương

Ứng Dụng Âm Dương

Tinh hổ căn và đối lập trong âm dương

Tinh hổ căn và đối lập trong âm dương

28/11/2018


Làm sao để cho Âm Dương vận hành, thay đổi trạng thái của âm dương, làm thế nào để biến người tốt thành người xấu và người xấu thành người tốt. Vậy động lực nào giúp cho Âm Dương vận hành. Động lực đầu tiên là tính đối lập của Âm Dương

Xem thêm ››


Tính phân chia trong Âm Dương

Tính phân chia trong Âm Dương

26/11/2018


Âm Dương có tính chất khả phân. Trong một sự vật hiện tượng Âm Dương có khả năng phân chia vô hạn để chúng ta chia nhỏ sự việc hay sự vật hiện tượng

Xem thêm ››

Tính biến hóa của Âm Dương

Tính biến hóa của Âm Dương

25/11/2018


Âm Dương có tính biến hóa, Âm Dương không tồn tại vĩnh cửu, bất biến, cố định mà có thề chuyển hóa theo điều kiện nhất định (thời gian, không gian…).

Xem thêm ››Âm Dương là gì

Âm Dương là gì

25/11/2018


Âm Dương thể hiện 2 mặt đối lập của một khối thống nhất trong một hoàn cảnh không gian, thời điểm xác định, xét tính Âm Dương xét trên sự vật và sự việc cụ thể.

Xem thêm ››