Thuyết Ngũ Hành trong phong thủy

18/11/2018 | 157

Ngũ Hành là gì?

Ngũ là 5 nghĩa là có 5 hành: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Chúng ta đọc quen miệng Kim là đứng trước nhưng thực sự không phải Thủy mới là nguyên tố đứng trước nên mới có cụm từ khởi Thủy, thêm 1 ví dụ nửa chắc các bạn biết bộ phim “Thủy Tổ Ma Cà Rồng” ý nói về thế hệ ma cà rồng đầu tiên. Mình cũng giải thích thêm một cụm từ rất quen thuộc đó là “chung thủy” hay “thủy chung”, từ nào đúng? Thật ra từ “thủy chung” mới là chính xác. Vì sao? Vì Thủy là bắt đầu còn “chung” nghĩa là cuối cùng nên ta có từ “phút lâm chung”. Nghĩa của từ “thủy chung” là từ lúc sinh ra tới lúc chết đi, cũng có nghĩa là ăn đời ở kiếp với nhau.

Quy Luật Ngũ Hành:

Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy

Nước nuôi cây, cây khô cháy sinh lửa, lửa cháy xong thành tro đất, kim loại nằm trong đât nên thổ sinh kim, kim loại bị nung nóng thành nước.

Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy

Nước dập tắt lửa, lửa nung chảy kim loại, dao rìu (kim loại) chặt cây, cây cối đâm vào đất đá, đất đá ngăn chặn lũ lụt.

  1. Tương sinh, Tương khắc

Sinh Nhập

Sinh nhập là mệnh đối tác tương sinh cho người chủ sự, VD: Bạn mệnh Kim bạn nên hợp tác với người mệnh Thổ, thì người đó sẽ hổ trợ cho bạn. Đây là cái tốt nhất trong 4 cái

Sinh Xuất

Sinh Xuất là mệnh chủ sự tương sinh cho đối tác, VD: Bạn mệnh Kim, khi bạn hợp tác với người mệnh Thủy, thì bạn sẽ hổ trợ cho đối tác.

Khắc nhập:

Là mệnh của đối tác khắc với chủ sự, VD: Bạn mệnh Kim, khi bạn hợp tác với người mệnh Hỏa thì đối tác sẽ triệt tiêu bạn. Đây là cái xấu nhất trong 4 cái

Khắc xuất:

Là mệnh của chủ sự khắc với mệnh của đối tác, VD: Bạn mệnh Kim, khi bạn hợp tác với người mệnh Mộc thì bạn sẽ triệt tiêu đối tác của bạn. Cái này trong tương khắc Ngũ Hành thì tạm chấp nhận được. như cấp trên và cấp dưới, vợ chồng …

  1. Tương Hòa:

                Hòa mà tốt:

                                Thủy với Thủy (Nhiều nước thành sông)

                                Mộc với Mộc (Nhiều cây thành rừng)

                                Thổ với Thổ (Nhiều đất thành núi)

                Hòa mà không tốt:

                                Kim với Kim (Lưỡng kim kim khuyết, Vd cho dể hiểu là 2 thanh kiếm đánh nhau sẽ mòn)

                                Hỏa với Hỏa (lửa gặp lửa sẽ phát cuồng, 2 người cùng nóng sẽ hỏng chuyện)

Thứ tự ưu tiên của ngũ hành:

Vd1: bạn mệnh Thủy, Kim sinh Thủy nên Kim sẽ được ưu tiên nhất, Thủy với Thủy thành biển nên Thủy sẽ được ưu tiên 2, Thủy sinh Mộc nên Mộc là ưu tiên 3, Thủy khắc Hỏa là ưu tiên 4, còn lại Thổ khắc Thủy nên ưu tiên sau cùng.

Vd2: Bạn mệnh Kim, Thổ sinh Kim nên Thổ được ưu tiên đầu tiên, do Kim với Kim thì không tốt nên không thể ưu tiên 2, Kim sinh Thủy nên Thủy sẽ là ưu tiên 2 và Kim là ưu tiên 3, Kim khắc Mộc nên Mộc ưu tiên 4, Hỏa khắc Kim nên Hỏa là ưu tiên cuối cùng của hành Kim.

Như vậy các bạn có thể nhớ được hết toàn bộ thứ tự ưu tiên của từng hành để ứng dụng trong cuộc sống.

Trong vũ trụ mọi vật có phức tạp thế nào đi chăng nữa nhưng khi quy về khí người ta chỉ có 2 thứ là ÂM và Dương còn quy về chất thì chỉ có 5 thứ là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đây là nhửng yếu tố cơ bản cấu tạo nên vũ trụ đồng thời nó cũng quyết định sự tồn tại và phát triển của vạn vật


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572