Nhân Tướng học

Nhân Tướng học

Tam đình

Tam đình

02/12/2018


Trước khi bắt đầu về chương này mình muốn nói 1 câu rằng “Nhân vô thập toàn”. Không phải ai cũng hoàn mỹ, nên bạn không nên phán xét một người. Có thể là điểm này họ không tốt thật nhưng những điểm còn lại họ tốt. Hãy nhớ mọi thứ xuất phát từ tâm. Các bạn ưu tiên xem tâm tướng nhiều hơn hình tướng

Xem thêm ››