Thống kê về các mô hình giá trong đầu tư Forex

Chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp các mô hình giá theo độ tin cậy và xác suất để đạt được mục tiêu giá.

Kết quả được dựa trên các nghiên cứu về mô hình giá tại các thị trường tài chính (Ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa tương lai).

 

Các kết quả nghiên cứu mang tính thống kê và không hoàn toàn đáng tin cậy.

Một vài số liệu của một số mô hình giá không xuất hiện là do các mô hình này ít xuất hiện và được coi là mô hình có điều kiện.

Kết luận

Phân tích biểu đồ (cổ điển) có tác dụng rất lớn trong quá trình giao dịch trên các thị trường tài chính, nhờ nó bạn luôn có thể tìm ra hướng đi cho mình trong điều kiện thực tế của thị trường.

Cho dù bạn sử dụng kiểu và chiến lược giao dịch nào; bạn là nhà kinh doanh chuyên nghiệp hay nghiệp dư; bạn giao dịch tiền tệ, cổ phiếu hay hàng hóa thì bạn vẫn nên bắt đầu ngày giao dịch của mình bằng việc phân tích biểu đồ.


(*) Xem thêm

Bình luận