Các mô hình lưỡng tính (Ambiguous patterns) trong đầu tư Forex

Các mô hình lưỡng tính là những mô hình vừa mang tính tiếp diễn vừa mang tính đảo chiều.

Rectangle

Mô hình chữ nhật còn được gọi là phạm vi giao dịch (Trading range). Nó thể hiện một giai đoạn bình ổn của thị trường

Đặc trưng:

  • Có hai đường chặn mạnh.
  • Hãy mở trạng thái giao dịch tại thời điểm phá vỡ. Mục tiêu giá là chiều cao của hình chữ nhật. Hãy đặt mức cắt lỗ của bạn thấp hơn ngưỡng chặn mạnh (nếu bạn đang mua vào) hoặc cao hơn ngưỡng chặn mạnh (nếu bạn đang bán ra).

Diamond

Mô hình Kim cương được tạo thành khi một tam giác mở rộng và chuyển thành một tam giác đối xứng.

Mô hình Kim cương là một mô hình hiếm gặp và khó xác định

Chiến thuật giao dịch áp dụng cho mô hình Kim cương dựa trên chiến thuật được áp dung cho mô hình Tam giác Đối xứng.

`

 

Đặc trưng:

  • Là một mô hình tam giác mở rộng.
  • Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động thấp nhất để tạo thành một tam giác đối xứng.
  • Thời điểm bắt đầu giao dịch là khi mục tiêu giá và các mức cắt lỗ được xác định như trong mô hình tam giác đối xứng.
  • Khối lượng giao dịch giảm xuống là dấu hiệu cho thấy sự tạo thành của một tam giác mở rộng và sau đó nó sẽ tăng trở lại. Sau đó, khối lượng giao dịch lại giảm đi một lần nữa cho thấy sự tạo thành của một tam giác đối xứng và tăng lên sau thời điểm của sự phá vỡ.

 

Nguồn Forex 100%


(*) Xem thêm

Bình luận