Mô hình giá “Cup and Handle”
Mô hình giá “Cup and Handle”

183 Lượt xem

Mô hình giá “Cup and Handle”
Thống kê về các mô hình giá trong đầu tư Forex
Thống kê về các mô hình giá trong đầu tư Forex

167 Lượt xem

Chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp các mô hình giá theo độ tin cậy và xác suất để đạt được mục tiêu giá. Kết quả được dựa trên các nghiên cứu về mô hình giá tại các thị trường tài chính (Ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa tương lai).
Các mô hình lưỡng tính (Ambiguous patterns) trong đầu tư Forex
Các mô hình lưỡng tính (Ambiguous patterns) trong đầu tư Forex

167 Lượt xem

Các mô hình lưỡng tính là những mô hình vừa mang tính tiếp diễn vừa mang tính đảo chiều.
Các mô hình điều chỉnh (Correction patterns) trong đầu tư Forex
Các mô hình điều chỉnh (Correction patterns) trong đầu tư Forex

136 Lượt xem

Các mô hình điều chỉnh (Correction patterns) trong đầu tư Forex
Các mô hình đảo chiều (Reversal patterns) trong đầu tư Forex
Các mô hình đảo chiều (Reversal patterns) trong đầu tư Forex

126 Lượt xem

Các mô hình đảo chiều là những mô hình được hình thành nhờ sự đảo chiều của xu hướng. Các mô hình đảo chiều xuất hiện tại cuối mỗi xu hướng, khi các mức đỉnh và mức đáy được tạo thành
Các mô hình tiếp diễn (Continuation patterns) trong đầu tư Forex
Các mô hình tiếp diễn (Continuation patterns) trong đầu tư Forex

128 Lượt xem

Các mô hình tiếp diễn là mô hình giá xuất hiện sau khi xu hướng đã gần như khôi phục chiều diễn biến của nó. Xu hướng không đảo chiều. Các mô hình tiếp diễn có thể được tạo thành từ bất cứ phần nào của xu hướng. Chúng là dấu hiệu cho thấy một sự tạm ngừng trong diễn biến thị trường.

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả