Thuật nói chuyện
Chương 27: Phải Ít Nói

Chương 27: Phải Ít Nói

01/06/2019


Muốn nói chuyện có nghệ thuật, thì phải nói, nói cho nhiều để thuyết phục: Sao lại phải nói ít. Quả là điều mâu thuẩn? Có lẽ bạn hỏi chúng tôi như vậy

Xem thêm

Chương 26: Đừng Nói Sai Tiếng Mẹ Đẻ

Chương 26: Đừng Nói Sai Tiếng Mẹ Đẻ

01/06/2019


Phan Khôi nói:"Người Việt Nam phải viết quốc ngữ cho đúng, dùng danh từ cho đúng". Bạn có thể nói:"Người Việt Nam và thứ người nào cũng vậy, khi nói chuyện đừng nói sai tiếng mẹ đẻ".    

Xem thêm

Chương 25: Đừng Có Giọng Sách Vở

Chương 25: Đừng Có Giọng "Sách Vở"

01/06/2019


Học rộng, hiểu nhiều, khi nói chuyện cũng khéo dùng tư tưởng của danh nhân để củng cố lý luận của mình, là điều ai cũng nên làm. Người nói chuyện như vậy, gây cho câu chuyện của mình phong vị mới lạ, khiến nó hấp dẫn kẻ khác, và tạo cho nó chân giá trị.

Xem thêmChương 22: Đừng Hấp Tấp

Chương 22: Đừng Hấp Tấp

31/05/2019


Lại một thứ người gây ác cảm trong câu chuyện nữa: Người hấp tấp. Thiệt ra tật hấp tấp tự nó không làm kẻ khác oán ghét bao nhiêu, vì phần đông, người ta ít trầm tĩnh, và chúng ta có thể vừa mang tật hấp tấp vừa nói chuyện duyên dáng.

Xem thêm

Chương 21: Đừng Ham Hư Danh

Chương 21: Đừng Ham Hư Danh

31/05/2019


Trong phần trước, chúng tôi đã đề cập với bạn, tật hay khoe khoang của người kiêu hãnh. Ở đây, chúng tôi muốn bạn biết một thứ người bà con với kẻ ấy: là kẻ ham hư danh.    

Xem thêm

Chương 19: Đừng Thả Vịt

Chương 19: Đừng Thả Vịt

31/05/2019


Cái tật nói dóc, nói láo không bằng cớ, nói ẩu này, thưa bạn, không phải người thất học hay có trí não xoàng, mà cả những người trí thức, những kẻ tự gán cho mình sứ mạng dẫn đạo quần chúng như một vài nhà báo. Rằng thông thái thì thật thông thái, nhưng "thả vịt" vẫn "thả vịt" quán quân.    

Xem thêm

Hiển thị 9 - 16 / 34

0972150572