Kỷ năng

Chương 1: Đừng già hàm

Chương 1: Đừng già hàm

29/05/2019


Thưa bạn, trong xã hội có biết bao người có tật đa ngôn như người lân cận này của chúng tôi. Họ mở miệng ra không phải nói những điều đã suy nghĩ, bổ ích, mà chỉ thích nói cho đã, không lúc nào để miệng "kéo da non". Họ không cần biết nghệ thuật nói chuyện là gì, mà sung sướng, tự đắc làm một cái "máy nói". 

Xem thêm

Hiển thị 33 - 34 / 34

0972150572