Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở của 63 tỉnh, thành (phần 2)

Tổng hợp quy định về diện tích tách thửa tối thiểu của 63 tỉnh, thành trong cả nước hiện hành.

31. PHÚ YÊN 

 
 Căn cứ pháp lý: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND

STT

Khu vực

Đất chưa xây dựng nhà ở

Đất đã xây dựng nhà ở

- Khu vực các phường, thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị.

+ Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m:

Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

+ Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m:

Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 4m;

Chiều sâu của thửa đất ≥ 4m.

Trường hợp thửa đất có hai mặt tiền vừa tiếp giáp với đường lộ giới ≥ 20m, vừa tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m thì áp dụng như trường hợp tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 20m.

- Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị:

+ Bề rộng mặt tiền của thửa đất ≥ 5m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5m.

 

1

Các phường

55

45

2

Các thị trấn và các xã được quy hoạch xây dựng đô thị (phát triển thành phường, thị trấn)

60

50

3

Các xã khu vực nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị

80

60

 

 32. ĐÀ NẴNG 

 
* Diện tích đất ở tối thiểu 70,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,0m được áp dụng cho các khu vực sau đây:
 
- Các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu;
 
- Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn;
 
- Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, mặt tiền Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) thuộc quận Cẩm Lệ.
 
* Diện tích đất ở tối thiểu 100,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4,5m được áp dụng cho các khu vực sau đây:
 
- Các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ, trừ các vị trí : Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, mặt tiền Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) thuộc quận Cẩm Lệ;
 
- Các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn (trừ các vị trí : Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn);
 
- Vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.
 
* Diện tích đất ở tối thiểu 150,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5,0m được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, trừ các vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.
 
* Các trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất ở nhỏ hơn quy định trên nhưng diện tích đất ở tối thiểu 40,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với khu vực quận Hải Châu, quận Thanh Khê; diện tích đất ở tối thiểu 50,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,5m đối với khu vực các quận, huyện còn lại.
 
* Diện tích đất ở tối thiểu và cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu của các thửa đất còn lại sau khi được tách thửa tương ứng không được nhỏ hơn quy định trên.
 
* Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 trên địa bàn thành phố để chuyển quyền sử dụng đất.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
 

33. QUẢNG BÌNH 

Loại đất

Diện tích tối thiểu tách thửa

Ghi chú thêm

- Đất phi nông nghiệp khác (do tổ chức sử dụng)

300m2

Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 10m.

- Đất phi nông nghiệp khác (do hộ gia đình, cá nhân sử dụng)

30m2

Cạnh nhỏ nhất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

 Căn cứ pháp lý: Quyết định 23/2017/QĐ-UBND


 

34. ĐẮK LẮK

 
* Đối với đất ở
 
Đối với các phường, thị trấn:
 
- Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
 
- Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
 
Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 36/2014/QĐ-UBND
 

35. QUẢNG NAM

 
* Việc giao đất ở, công nhận đất ở và tách thửa phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể như sau:
 
- Đối với đất thuộc khu vực I: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên;
 
- Đối với đất thuộc khu vực II: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 50,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên;
 
- Đối với đất thuộc khu vực III: Diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60,0m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4,0 m trở lên.
 
* Các trường hợp đặc biệt như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau cho phép tách thửa đất ở nhỏ hơn quy định trên nhưng diện tích đất ở tối thiểu 40,0m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,0m đối với tất cả các khu vực.
 
* Trường hợp người sử dụng đất ở xin tách thửa mà thửa đất xin tách nhỏ hơn diện tích quy định trên, thì phải đồng thời xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất khác liền kề để thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định.
 
* Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1000 đến 1/200 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để chuyển quyền sử dụng đất (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
 

36. ĐẮK NÔNG 

 
* Đất ở
 
Khu vực đô thị:
 
Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20 m trở lên: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 55 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 45 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
 
Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên.
 
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.
 
Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 46 m2 trở lên đối với những nơi địa hình dốc trên 15%, không thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở và từ 36 m2 trở lên đối với nơi có địa hình dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
 
Chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên.
 
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 4 m trở lên.
 
Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 90 m2 trở lên. Ngoài ra, việc tách thửa còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
 
Chiều rộng thửa đất từ 5 m trở lên.
 
Chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng vào trong từ 5 m trở lên.
 
Tại những điểm dân cư sống tập trung có mật độ dân số, mật độ xây dựng nhà ở cao như khu vực đô thị, khi thực hiện tách thửa thì diện tích được phép tách thửa được áp dụng như đối với đất khu vực đô thị.
 
Các trường hợp đã xây dựng nhà ở và công trình xây dựng khác trước 01/7/2014, nay phần diện tích còn lại có yêu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm điều kiện trên thì được thực hiện tách nhưng phải bảo đảm yêu cầu sau:
 
- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20 m trở lên phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 45 m2 (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 55 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 4 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 5 m trở lên.
 
- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 36 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc từ 15% trở xuống, thuận tiện cho việc xây dựng) và từ 46 m2 trở lên (đối với nơi đất có độ dốc trên 15%, khó khăn cho việc xây dựng), chiều rộng thửa đất từ 3,5 m trở lên, chiều sâu thửa đất từ 4 m trở lên.
 
* Trường hợp, việc tách thửa đất từ thửa đất có mục đích sử dụng là đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích đất ở thì phải đảm bảo các điều kiện quy định trên. Ngoài ra mục đích sử dụng của thửa đất sau khi được tách thửa phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch chi tiết) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp này, cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 
* Không cho phép tách thửa đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu theo quy định trên.
 
* Việc tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định để hợp vào với một thửa khác có cùng một mục đích sử dụng, mà thửa đất sau khi được hợp thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định, thì cho phép được làm thủ tục tách thửa đồng thời với việc làm thủ tục hợp thửa.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 32/2014/QĐ-UBND
 

37. QUẢNG NGÃI

 
- Khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong): 50m2.
 
- Các khu vực khác còn lại: 100m2.
 
- Diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên phải có kích thước các cạnh thửa đất tối thiểu: Chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 54/2015/QĐ-UBND
 

38. ĐIỆN BIÊN 

 
* Đối với đất ở tại đô thị diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách là 40 m2; chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 3 mét; chiều dài (chiều sâu) tối thiểu là 5 mét.
 
* Đối với đất ở tại nông thôn quy định cụ thể như sau:
 
- Đất ở thuộc các khu vực bám mặt đường là đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; khu vực bám mặt đường của các trục đường giao thông chính thuộc các xã ven đô thị; trung tâm huyện lỵ các huyện; đất ở tại các khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, khu kinh tế trên địa bàn các xã (khu vực có lợi thế về vị trí, hiệu quả sử dụng đất cao, giá đất ở tương đương với các khu vực đất ở đô thị) thì diện tích tổi thiểu của thửa đất sau khi tách là 50 m2; chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 3 mét; chiều dài (chiều sâu) tối thiểu là 8 mét.
 
- Đất ở tại các xã ven đô thị, xã vùng thấp không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tổi thiểu của thửa đất sau khi tách là 60m2; chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4 mét; chiều dài (chiều sâu) tối thiểu là 8 mét.
 
- Đất ở nông thôn thuộc các xã không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 70 m2; chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4 mét; chiều dài (chiều sâu) tối thiểu là 10 mét.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 28/2014/QĐ-UBND
 

39. QUẢNG NINH 

 
 Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45m2, chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND
 

40. ĐỒNG NAI 

 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 25/2016/QĐ-UBND

 

Địa bàn

Loại đất

Diện tích tách thửa tối thiểu

Ghi chú thêm

Các phường thuộc thành phố Biên Hòa

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m

45m2

Bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng 4.5m

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m

36m2

Bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng 4m.

Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh

 

55m2

Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch

 

65m2

Các xã còn lại thuộc các huyện

 

65m2

 

41. ĐỒNG THÁP

 
Khu vực đô thị:
 
- Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 40 m2 trở lên.
 
- Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 70 m2 trở lên.
 
Khu vực nông thôn:
 
- Thửa đất có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 60 m2 trở lên.
 
- Thửa đất không có nhà ở: diện tích tối thiểu từ 80 m2 trở lên.
 
Các trường hợp quy định trên kích thước của mỗi cạnh tối thiểu phải đảm bảo từ 3,0m trở lên tính từ chỉ giới xây dựng.
 
Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được duyệt thì diện tích tốt thiểu theo quy hoạch.
 
Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): việc tách thửa phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt. Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2 trở lên không phân biệt khu vực nông thôn hay đô thị.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 30/2014/QĐ-UBND
 

42. SÓC TRĂNG

 
* Đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 40 m2 (đã trừ diện tích trong hành lang bảo vệ công trình công cộng) và việc tách thửa đất để đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đầu tư xây dựng công trình trên phần đất thương mại, dịch vụ được tách thửa phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 34/2015/QĐ-UBND
 

43. GIA LAI 

 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

 

Địa bàn

Vị trí loại đất

Diện tích tách thửa tối thiểu

Ghi chú thêm

Phường, thị trấn

Đường có chỉ giới ≥ 20m

≥ 45m2

Bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m

Đường còn lại

≥ 36m2

Bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

Xã còn lại

 

≥ 50m2

Bề rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

 

44. SƠN LA 

 
* Đối với đất ở
 
- Khu vực đô thị (phường, thị trấn): Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa phải từ 35 m2 trở lên. Cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 3,5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.
 
- Khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu để được công nhận là đất ở sau khi tách thửa quy định cụ thể như sau:
 
+ Khu vực thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị (trong phạm vi 100 m tính từ ranh giới phường, thị trấn), thửa đất giáp đường giao thông có chiều rộng từ 13 m trở lên: Diện tích tối thiểu để bố trí thửa đất ở phải từ 50 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 4 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 m.
 
+ Các khu vực còn lại: Diện tích tối thiểu để bố trí lô đất ở phải từ 60 m2 trở lên, cạnh thửa đất theo chiều mặt đường tối thiểu là 5 m, cạnh chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 6 m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND và Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
 

45. HÀ GIANG

 
- Các thửa đất ở được hình thành từ việc tự tách thửa của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
 
Diện tích tối thiểu sau khi trừ chỉ giới xây dựng là 36,0m2; cạnh tiếp giáp với trục đường giao thông chính tối thiểu là 3,0 mét, chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 mét.
 
- Đối với đất khu dân cư khi chia tách thửa đất ở theo khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 14/2014/QĐ-UBND
 

46. TÂY NINH 

 
* Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư hiện hữu, phù hợp với quy hoạch đất ở hoặc nằm trong phạm vi quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được quy định cụ thể như sau:
 
- Tại các phường, thị trấn:
 
+ Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 mét: 45 m2.
 
+ Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 mét: 36 m2.
 
- Tại các xã:
 
+ Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 mét: 60 m2.
 
+ Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 mét: 50 m2.
 
* Ngoài diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định trên phải đảm bảo có lối đi ra đường công cộng (Kích thước lối đi không phụ thuộc vào bề rộng và chiều sâu của thửa đất quy định tại Điều này), đồng thời đảm bảo phải có kích thước cạnh (cạnh thuộc chiều rộng và chiều sâu) của thửa đất như sau:
 
- Đối với đất ở và đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư hiện hữu, phù hợp với quy hoạch đất ở:
 
+ Tại các phường, thị trấn: Kích thước cạnh của thửa đất tối thiểu là 03 mét;
 
+ Tại các xã: Kích thước cạnh của thửa đất tối thiểu là 04 mét.
 
- Đối với đất ở và đất nông nghiệp nằm trong phạm vi quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:
 
+ Đối với đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 mét: Kích thước cạnh của thửa đất tối thiểu là 05 mét;
 
+ Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 mét: Kích thước cạnh của thửa đất tối thiểu là 04 mét.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 04/2016/QĐ-UBND
 

47. HÀ NAM 

 
* Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất (trừ trường hợp thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) phải đảm bảo các điều kiện như sau:
 
- Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.
 
- Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.
 
* Đường giao thông được hình thành sau khi chia tách thửa đất
 
- Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang ≤ 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách tối thiểu phải bằng bề rộng ngõ hiện trạng.
 
- Trường hợp sau khi chia tách thửa đất hình thành đường giao thông mới hoặc nối tiếp vào ngõ hiện trạng có mặt cắt ngang > 3m thì bề rộng ngõ mới hình thành sau khi chia tách ≥ 3m.
 
* Trường hợp thửa đất nằm trong khu đất tái định cư, đất dịch vụ được phép tách thửa và phải đảm bảo các điều kiện như sau:
 
- Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.
 
- Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.
 
Căn cứ pháp lý:  Quyết định 36/2017/QĐ-UBND

 

48. THÁI BÌNH

 
*  Diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa được quy định cụ thể như sau:
 
- Đối với đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu ³ 3m;
 
- Đối với đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu ³ 4m.
 
* Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu không được nhỏ hơn diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp thửa đất tách thành hai hoặc nhiều thửa, trong đó có thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn quy định trên nhưng xin hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định trên thì được phép thực hiện tách thửa; việc tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa.
 
* Các thửa đất được hình thành sau quá trình tách, hợp thửa phải có lối vào thửa đất.
 
* Thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết chia lô được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc khu vực đã có thông báo thu hồi đất thì không được phép tách thửa đất.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 07/2014/QĐ-UBND
 

49. THÁI NGUYÊN 

 
* Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa;
 
* Đối với đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thửa.
 
* Đối với đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách được áp dụng theo hạn mức trên.
 
* Đối với đất ở tại đô thị hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở thì diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 3m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.
 
* Đối với đất ở tại nông thôn hoặc được quy hoạch sử dụng vào đất ở quy định cụ thể như sau:
 
- Đất ở tại các xã trung du thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 60 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.
 
- Đất ở tại xã miền núi, xã vùng cao thì diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 70 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.
 
* Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp hoặc thuộc quy hoạch sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.
 
* Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phần diện tích đất còn lại và diện tích đất chuyển mục đích sau khi tách thửa được xác định theo từng loại đất của quy định này.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 38/2014/QĐ-UBND
 

50. HÀ TĨNH

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu (m)

Khu vực đô thị

40

Các vị trí bám đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ

60

Các vị trí còn lại

75

 


Căn cứ pháp lý: Quyết định 72/2014/QĐ-UBND
 

51. THANH HÓA

 
Diện tích thửa đất được phép tách thửa, phải đảm bảo thửa đất còn lại và các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa có diện tích và kích thước cạnh tối thiểu (không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông) như sau:
 
* Đối với địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố:
 
- Về diện tích là 50 m2;
 
- Về kích thước cạnh là 4 m.
 
* Đối với địa bàn xã miền núi.
 
- Về diện tích là 60 m2;
 
- Về kích thước cạnh là 5 m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND
 

52. HẢI DƯƠNG 

 
* Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 03m, chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m.
 
* Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 04m, chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 05m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND
 

53. THỪA THIÊN HUẾ 

 
 Căn cứ pháp lý: Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

 

Địa bàn

Diện tích tách thửa tối thiểu (m)

Ghi chú thêm

Các phường của thành phố Huế

40

- Kích thước cạnh mặt tiền: lớn hơn hoặc bằng 4 mét;

- Kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc): lớn hơn hoặc bằng 5 mét.

Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã

60

Các xã đồng bằng

70

Các xã trung du, miền núi

100

 

54. HẢI PHÒNG 

 
* Các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:
 
- Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện): phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.
 
- Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện: diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới quy định tại Điều 4 Quyết định này.
 
* Đối với các trường hợp khi chia, tách thửa đất mà hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông sử dụng chung phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định trên.
 
* Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định trên nhưng có thể hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định trên thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất cho thửa đất mới.
 
Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa mà không đảm bảo các điều kiện quy trên thì không được phép tách thửa.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND

 

55. TIỀN GIANG 

Địa bàn

Diện tích tách thửa tối thiểu (m)

Ghi chú thêm

Các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho

40

Chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên.

Các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho

50

Các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện

100

Căn cứ pháp lý: Quyết định 20/2015/QĐ-UBND


 

56. HẬU GIANG 

 
* Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:
 
- Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2.
 
- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.
 
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.
 
* Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:
 
- Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2.
 
- Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.
 
- Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

 

57. TRÀ VINH 

Đơn vị hành chính

Diện tích tối thiểu

(m2)

Tại các phường

36

Tại các thị trấn

40

Tại các xã

50

 Căn cứ pháp lý: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND

 

58. HÒA BÌNH

 
* Khu vực nông thôn, bao gồm các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
 
- Diện tích thửa đất ≥ 40 m2;
 
- Bề rộng thửa đất ≥ 4 m;
 
- Chiều sâu thửa đất ≥ 4 m.
 
* Khu vực đô thị bao gồm các phường thuộc thành phố và các thị trấn thuộc các huyện. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận:
 
- Diện tích thửa đất ≥ 36 m2;
 
- Bề rộng thửa đất ≥ 3 m;
 
- Chiều sâu thửa đất ≥ 3 m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 26/2014/QĐ-UBND
 

59. TUYÊN QUANG 

 
* Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn, thửa đất ở tại đô thị được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách có diện tích tối thiểu là 36 m2 (không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Thửa đất đề nghị chia tách phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không có tranh chấp.
 
- Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 mét, chiều sâu tối thiểu là 09 mét tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
* Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định trên nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định từ trước 01/01/2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 
* Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất quy định trên thì được thực hiện tách thửa theo quy định.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
 

60. VĨNH LONG

 
Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo có diện tích, chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) không nhỏ hơn mức quy định tối thiểu như sau:

Hạng mục

Mức diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng tối thiểu (m)

Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)

b. Đất ở: áp dụng đối với các phường, xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

 

 

 

- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m

45 m2

≥ 5 m

≥ 5 m

- Tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20m hoặc tiếp giáp với các hẻm, đường phố không có lộ giới hoặc những thửa đất còn lại của xã, phường, thị trấn.

36 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

40 m2

≥ 4 m

≥ 4 m

Căn cứ pháp lý: Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

 

61. HƯNG YÊN  

 
* Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m.
 
* Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:
 
- Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m.
 
- Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2; kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m; kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
 

62. VĨNH PHÚC  

Đơn vị hành chính

Diện tích tối thiểu

(m2)

Tại các phường

36

Tại các thị trấn

40

Tại các xã

50


 
 Kích thước tối thiểu: chiều ngang giáp mặt đường giao thông (các đường đô thị, các ngõ, hẻm, hệ thống dẫn nước và xả nước thải theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) hoặc chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m đối với các phường, thị trấn; đối với các xã, thửa đất không tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã thì phải bằng hoặc lớn hơn 5m, nếu tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã thì phải bằng hoặc lớn hơn 4m nhưng diện tích phải đảm bảo theo quy định trên.
 
Trường hợp thửa đất xin tách thửa có hình dạng đặc biệt (hình thể không giống như hình chữ nhật, hình thang, hình bình hành) thì diện tích phải đảm bảo theo quy định trên.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
 

63. YÊN BÁI  

 
* Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa như sau:
 
- Đối với thửa đất ở tại các phường và các thị trấn: Diện tích không nhỏ hơn 40 m2, kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 3,5 m;
 
- Đối với thửa đất ở tại các xã: Diện tích không nhỏ hơn 60 m2, kích thước cạnh mặt tiền và chiều sâu của thửa đất không nhỏ hơn 4,0 m.
 
* Đối với đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản như sau:
 
- Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 100 m2;
 
- Các thửa đất tại các xã: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 200 m2.
 
* Đối với đất trồng lúa như sau:
 
- Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 150 m2;
 
- Các thửa đất tại các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 100 m2;
 
- Các thửa đất tại các xã còn lại: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 200 m2.
 
* Đối với đất rừng sản xuất như sau:
 
- Các thửa đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2;
 
- Các thửa đất tại các xã: Diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn 2.000 m2.
 
Căn cứ pháp lý: Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Nguồn: thư viện pháp luật


(*) Xem thêm

Bình luận