Tấn công 51% là gì? Tấn công 51% có tồn tại lâu ko?

31/03/2019 | 103

Tấn công 52% thường được biết tới như một cuộc tấn công vào hệ thống Blockchain, thực hiện bởi một nhóm thở mỏ kiểm soát nhiều hơn 50% hashrate khai thác của mạng lưới. Mục đích của cuộc tấn công 51% là làm cho các giao dịch không thể xác nhận gây nghẽn mạng, nghiêm trọng hơn giao dịch sẽ bị đảo ngược nếu kẻ tấn công kiểm soát hoàn toàn mạng lưới.

Vậy Hashrate là gì.

Hashrate là đơn vị đo lường tính toán của thiết bị dùng để khai thác các đồng tiền ảo, vào thời điểm đào Bitcoin, cần giải quyết rất nhiều bài toán, sau đó mới có thể kiếm được đồng tiền ảo.

Khi đó tất cả giao dịch trước đó được lưu giử tại khu vực chung. Các thợ mỏ Bitcoin tập hợp các hash cần thiết từ các kết hợp khác nhau, co phép truy cập vào các khóa bí mật và các hoạt động giao dịch mới.

Chu trình toán học phức tạp này đòi hỏi phải có thiết bị mạnh, giúp tìm ra hash cần thiết trong khoảng thời gian tối thiểu. Bạn nên tìm hiểu hashrate trên những kinh nghiệm bản thân do các nhà sản xuất không phải lúc nào cũng đưa ra thông tin chính xác.

Tấn công 51% không tồn tại lâu

Tấn công 51% trên lý thuyết rất khó thực hiện. Vì một cá nhân hay một tổ chức rất khó có khả năng kiểm soát hơn một nửa hashrate trong mạng lưới Bitcoin, đó là môt thách thức lớn.

Nếu may mắn thực hiện tấn công 51% cũng chưa thể kiểm soát hoàn toàn mạng lưới Bitcoin. Tuy nhiên việc thanh toán sẽ bị nghẽn để lại hậu quả cho việc xữ lý thanh toán mạng lưới Bitcoin.

Đồng thời những kẻ tấn công sẽ đảo ngược giao dịch trong những địa chỉ ví mà chúng kiểm soát

Nhưng tấn công 51% sẽ giảm theo thời gian do Blockchain, Bitcoin hay các loại khác sẽ phát triển ổn định qua năm tháng. Khi có thêm thợ mỏ tham gia vào mạng lưới Blockchain, sức mạnh tính toán sẽ được bổ sung và vượt trên kẻ tấn công. Sẽ rất tốn kém nếu kẻ tấn công muốn tăng thêm hashrate bổ sung vào sức mạnh của mình.

Dù gì đây là một mối nguy hiểm có khả năng thực hiện được. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra nếu lợi ích đạt được lớn hơn chi phí bỏ ra.

 


(*) Xem thêm:

Bình luận
0972150572